News

Back to News

नेपाल पत्रकार संघको १८औं महाधिवेशन बारे सूचना

13 December, 2011

नेपाल पत्रकार संघको १८औं महाधिवेशन (साधारण सभा) यही २०६५ साल बैशाख १६ गते काठमाडौंमा हुने सम्बन्धमा पूर्व सूचना गरिएकोमा कुनै कारणवश उक्त सूचना प्राप्त नभएको भए यसै सूचनालाई आधार मानी सो महाधिवेशनमा सहभागी हुन संघको सदस्यता नवीकरणको प्रमाण सहित संघको कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरिन्छ । कार्यक्रम निम्न बमोजिम छ ः

१) स्थान ः ज्यतभ िब्mदबककबमयच

समय ः बिहान ८ बजे

कार्यक्रम ः

क) उद्घाटन समारोह

ख) महा–सचिवको प्रतिवेदनमाथि छलफल

ग) कोषाध्यक्षबाट आ.व. २०६१, २०६२, २०६३ र २०६४ को आय व्यव विवरण र वासलातहरू पेश र छलफल ।

घ) सभापतिको निर्वाचन

ङ) विविध

च) चियापान

२) स्थान ः द्यचगलअजष्ििष् च्भकतबगचबलत ठमेल

समय ः दिनको १२ः३० बजे

कार्यक्रम ः

क) निर्वाचित सभापतिबाट का.स.को गठन

ख) विभिन्न वक्ताहरूबाट मन्तव्य

ग) विविध

घ) दिवाभोज र टोष्ट प्रस्ताव


फोन ः ४३०२०१५, ४२६२४२६ महा–सचिव

मिति ः १५ फागुन २०६४ नेपाल पत्रकार संघ

केन्द्रीय कार्यालय, कालिमाटी